Zieleń w mieście

W dobie urbanizacji, która wiąże się ze zmniejszeniem powierzchni terenów zielonych ze względu na nieregularną działalność inwestycyjną oraz przeznaczanie terenów leśnych pod zabudowę, kompozycje zieleni przestały pełnić już tylko funkcje wizualne. Parki, ogrody, zieleńce oraz boiska służą nie tylko odpoczynkowi od gwaru miasta. Roślinność na terenie zabudowanym pełni wiele innych ważnych funkcji.

  • Zdrowotne i biologiczne – zieleń pełni funkcję ochronną dla mieszkańców miast. Osłania od kurzu, dymu oraz silnych wiatrów. Tłumi hałas, kontroluje temperaturę oraz zatrzymuje wilgotność w glebie. Ponadto roślinność ma duże znaczenie przy oczyszczaniu powietrza poprzez gromadzenie pyłów na powierzchni swoich liści, a także jednoczesnym produkowaniu tlenu.

  • Społeczne, psychiczne i wychowawcze – kontakt z naturą jest ważny dla prawidłowego rozwoju człowieka – uczy szacunku do zieleni oraz zwierząt. Tereny zieleni są miejscem wypoczynku zarówno biernego jak i czynnego.

  • Estetyczne, artystyczne i plastyczne – zmienność sezonowa roślinności wprowadza urozmaicenie do struktury miasta oraz wpływa na kształtowanie się krajobrazu.

  • Przeciwpożarowe – zieleń – o ile jest dostatecznie wilgotna – stanowi barierę dla rozprzestrzeniającego się ognia oraz spowalnia jego przenoszenie na dalsze tereny.

Zieleń w mieście jest tym bardziej doceniana, im bardziej rozbudowa struktury miejskiej postępuje do przodu. Dbanie o zielone tereny oznacza uznanie wagi, jaką posiadają one w życiu człowieka. Wypoczynek na łonie natury jest najbardziej efektywny i rozładowuje stres. Największe cywilizacje na świecie doceniają zdrowotne aspekty zielonych miejsc relaksu. W Japonii budowane są mini ogródki na dachach wieżowców, by pracownicy mogli spędzić swój wolny czas na łonie natury. W Anglii wszystkie większe uczelnie posiadają przylegające do nich parki, na których w okresie wiosennym i letnim, odbywają się zajęcia. W Stanach Zjednoczonych pracownicy największych firm spędzają swoją przerwę na lunch na ławkach w parkach, a francuskie miasta to przykład projektowania ciągów komunikacyjnych, w które wpisane jest zadrzewienie wyciszające uliczny hałas.

Publiczna przestrzeń, w tym również tereny zielone, musi być odpowiednio pielęgnowana. Osoby pracujące przy utrzymaniu zieleni korzystają ze specjalistycznych urządzeń z grupy urządzeń komunalnych takich jak traktorki do koszenia trawy, podkaszarki, glebogryzarki, dmuchawy do liści. Są one niezbędne do utrzymania porządku w dużych parkach czy zieleńcach.

Zima powoli dobiega końca. Warto już teraz pomyśleć o zmianie swojego trybu życia i więcej czasu spędzać na łonie natury. Już niedługo będzie można poczuć zapach świeżo ściętej trawy, usłyszeć szum liści na drzewach oraz poczuć na skórze ciepły deszcz. A to wszystko nie opuszczając miasta.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password

Facebook

*/?>
SKLEP