Rejestracja b2b

Po wypełnieniu poniższego formularza i jego weryfikacji przez administratora otrzymają Państwo login i hasło na podany adres e-mail.

Nazwa firmy*

Ulica*

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Województwo*

NIP*

Pracownik*

Telefon*

E-mail*

 Firma Krysiak Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, ul. Rolna 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000533051, NIP: 781-190-36-79, REGON: 360175663, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie: 5.000.000 PLN. Jako administrator danych, informuje Panią/ Pana, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest rejestracja w naszym systemie b2b. Rejestrując się w serwisie wyrażają Państwo zgodę na dobrowolne podanie swoich danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgody, a także zgodnie z innymi/powiązanymi przepisami prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa. Podane dane będą przetwarzane na zasadzie dobrowolności ich podania - zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

captcha