Informacje i ostrzeżenia

KRYSIAK sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie informuje, że pilarka elektryczna, łańcuchowa Handy GTP1835 model GY9310, kod ean 5906190666338, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, z uwagi na nieodpowiedni wymiar w zakresie przestrzeni wokół przedniego uchwytu, przez co nie zapewniono stateczności  podczas użytkowania wyrobu, gdyż użytkownik nie ma możliwości prawidłowego trzymania wyrobu podczas pracy, co stwarza ryzyko zranienia i stanowi zagrożenie dla zdrowia użytkowników.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed  Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.